zeljeznicar tm87

20.01.2010.

Željezničar danas putuje u Goražde

Mulalić, Stanić i Šehić ostaju kod kuće

Željezničar danas putuje u Goražde

Piše: A. Beganović
Srijeda, 20.01.10. 09:00.

Fudbaleri Željezničara danas će otputovati na pripreme u Goražde, no ovu fazu priprema propustit će Ibrahim Šehić, Edis Mulalić i Srđan Stanić.

Šehić već od ranije vuče povrede, dok je Mulalić slomio nos na posljednjem treningu, a Stanić je povrijeđen u zimskoj pauzi i danas bi treba ići na detaljne liječničke preglede nakon koji će se znati koliko će još mirovati.

Menadžer momčadi s Grbavice Amar Osim odlučio je u Goražde povesti sve igrače koji su pod ugovorom, izuzev spomenutog povrijeđenog trojca te tri juniora i isto toliko fudbalera koji su na probi. Svoje mjesto u autobusu za put u Goražde danas će zauzeti: Bešlija, Bajić, Bekrić Bučan, Farić, Ćulum, Ćolić, Kerla, Kovačević, Gušo, Mešanović, Mehić, Mešić, Višća, Popović, Radovanović, Rovčanin, Selimović, Serdarević, Svraka, Šimić (igrači pod ugovorom), Tojaga, Radošević, Spahić (proba), Pljevljak, Poturović i Kustura (juniori).

Željezničar će u Goraždu najvjerovatnije odigrati i dva prijateljska susreta i to protiv Sutjeske iz Foče, a nakon Goražda plava ekspedicija otputovat će u Sombor.
18.01.2010.

ŽELJEZNIČAR:nema para,nema pojačanja

Željezničar je započeo pripreme za proljetni dio prvenstva sa starim snagama, ali i starim problemima. Istina, Amar Osim će biti oslabljen neigranjem Edina Cocalića, koji je definitivno napustio Grbavicu, ali svestrani defanzivac je ionako presjedio jesen, jer je istrajao u želji da ode u inostranstvo.

Moguće da bude još nekih odlazaka, ali to neće bitnije mijenjati kompoziciju tima. Problemi finansijske prirode su ostali. Para nema, pa je teško očekivati pojačanja. Barem ne ona zvučna. Možda je i zato Alvin Karadža umjesto Želje, koji pretendira na poziciju koja vodi u Evropu, izabrao Slobodu, kojoj predstoji grčevita borba za opstanak. U neka bolja vremena ovakvi bi slučajevi završavali transferom na Grbavicu. Očito da ni Nijaz Brković nije više u nekadašnjoj formi, što je najbolje iskoristio Adem Šabović, menadžer Slobode, koji je doveo Karadžu na Tušanj.

amar-osimUoči svake sezone, treneri i Uprava isto ponavljaju. Treneri govore kako svi startaju od nule i da nikom nije zagarantovano mjesto u timu. Uprava pak, poput isparane ploče, ponavlja, kako klub nikom nije dužan... Niti jedno ni drugo nije tačno. Igrači su se zgražavali slušajući sportskog direktora Đelaludina Muharemovića kako na «NTV Hayat» govorio o isplaćenim plaćama.

- Svaka mu čast kako je mrtav hladan obmanuo javnost. Duguje nam se itekako - kaže jedan nogometaš Želje, koji, iz razumljivih razloga ne želi da mu se spomene ime.

Drugi pak, nakon testiranja fizičke izdržljivosti priznaje:

- Džaba što sam imao ponajbolje rezultate, kada se već sada može znati početni sastav...

I igrači svake sezone «pjevaju» istu pjesmu.

- Nikad jače priprema, osjećam da će ovo biti moja sezona... Ili, Osim je najbolji trener koji me vodio... Tako je to na pripremama. Ovakvih izjava će biti još. Inače, kada su pripreme plavih u pitanju, Željo će raditi malo u Somboru, malo na moru, gdje će uigravati linije tima. Jedina dobra stvar je što Osim ima bolji raspored nego jesenas. No, za veće domete, Željo nema ono što imaju konkurenti: novac koji je nužan za pojačanja.

15.01.2010.

Alvi Karadza je novi član Zeljeznicara

Alvin Karadža postao je novi član sarajevskog Željezničara, iako se nalazio nadomak prelaska u redove tuzlanske Slobode. Karadža, sada već bivši igrač Šibenika, nalazio se pred potpisom za tuzlansku Slobodu, ali je došlo do poma
NAKON DUZE PAUZE OVAJ BLOG PONOVO POCINJE SA RADOM...

15.09.2009.

Osim : Dobro je završilo, moglo je bolje

Kao što se pre­tpos­tav­lja­lo, do­la­zak Ama­ra Osi­ma, na­go­vi­jes­tio je bo­lje da­ne za Že­lju i vi­še gos­tu­ju­ćih bo­do­va. Ra­ni­je su se Upra­ve, stru­čni šta­bo­vi, pa i igra­či, odlas­ku na gos­to­va­nja pre­ma ju­žnom di­je­lu ze­mlje, ra­do­va­li ja­nje­ti­ni "kod Goj­ka" , a ka­da bi se išlo sje­ver­ni­je, po­la eki­pe os­ta­ja­lo je u Tu­zli, Sre­bre­ni­ku, na pro­du­že­nom odmo­ru. U res­to­ra­ne pre­ma Tu­zli, Ora­šju.., se ni­je svra­ća­lo, zbog ne­pla­će­nih ra­ču­na. Za ere Si­me Kru­ni­ća, po­go­to­vo kod De­mi­ra Ho­ti­ća, us­pjeh bi pred­stav­lja­le i do­ma­će po­bje­de.

 

- Do­bro je za­vrši­lo, ma­da je mo­glo bi­ti i bo­lje. Is­kre­no, Že­ljo je ja­ko sla­bo pro­la­zio u Tra­vni­ku u po­slje­dnjih de­se­tak go­di­na. Mi­slim da smo sa­mo je­dnom po­bi­je­di­li - ka­že za "San" Amar Osim.

                                       Svra­ka, Čolić, Co­ca­lić...

 

Ši­rom je otvo­rio vra­ta do­ma­ćoj dje­ci. Ko­ji mu vra­ća­ju sa ka­ma­ta­ma. Co­ca­lić je ka­pi­ten, Čolić, iako go­lo­brad već se us­ta­lio u prvom ti­mu.

 

- Še­hić je bio odli­čan u Tra­vni­ku. I "ma­li" Svra­ka je po­uz­dan. Od njih ovi­si ko­li­ko će igra­ti. Me­ni je sve­je­dno ko­li­ko ima­ju go­di­na, va­žno je da po­sje­du­ju po­ten­ci­jal.

 

Kar­to­ni čes­to di­kti­ra­ju pos­ta­vu. Za­što je to ta­ko, iako se ra­di o eki­pi ko­ja se na­di­gra­va, a ne tu­če?

 

- Ne­ znam ka­kvo bih objaš­nje­nje dao, osim da ni­smo gru­bi­ja­ni. Ću­lum je, re­ci­mo, u Tra­vni­ku je­dan kar­ton do­bio oprav­da­no, dru­gi pres­tro­go. Sa­da is­ka­če iz ti­ma Me­šić. Oči­to je da mo­ji igra­či igra­ju na ivi­ci fa­ula, a ne­ke su­di­je ola­ko po­te­žu kar­to­ne.

 

Amar ko­men­ti­ra "kiks" Ve­le­ža?

- Ne znam za­što bi to bio kiks. Po­bje­đi­vao je Ve­lež u gos­ti­ma, ta­da su ki­ksa­li oni ko­ji su gu­bi­li do­ma­će bo­do­ve, sa­da je Ve­lež os­tao bez pla­ni­ra­nih bo­do­va. Do­bro je to za li­gu. Ni­ko ni­je mo­gao pre­tpos­ta­vi­ti da će Ve­lež osva­ja­ti gos­tu­ju­će bo­do­ve. I Bo­rac je sa­da u vrhu. Do­bro je to za fu­dbal, za am­bi­jent... I mi smo ima­li peh pro­tiv Zrinj­skog, ali smo do­ni­je­li ne­što sa stra­ne. Mo­žda smo po igri mo­gli do­ni­je­ti još ne­ki bod...

 

Na bh. sce­ni ni­kad ni­je bi­lo vi­še mla­dih, do­ma­ćih tre­ne­ra, po­put Ibra­ko­vi­ća, Nes­to­ro­vi­ća, Ko­pi­ća, Ja­njo­ša, Stoj­ni­ća, Ka­ra­či­ća, Nin­ko­vi­ća, Se­li­mo­vi­ća, Gla­va­ša, Er­be­za... Ja­njoš, Ha­dži­ha­me­to­vić, Sre­do­je­vić, Jo­vić i Vi ste ta­ko­đer iz mla­đe gar­de, ali na ne­ki na­čin do­ka­za­ni? Ka­ko to ko­men­ti­ra­te?

 

- Ni­sam obra­ćao paž­nju na to, ali mi je dra­go da su na­ši tre­ne­ri na klu­pa­ma. Zna­či da ne tre­ba­mo uvo­zi­ti tre­ne­re sa stra­ne, tre­ba po­bolj­ša­va­ti uslo­ve i kva­li­tet igre, vi­še for­si­ra­ti mla­de igra­če, in­sis­ti­ra­ti na bo­ljem su­đe­nju, ka­kvo je bi­lo u pro­te­klih ne­ko­li­ko ko­la - za­klju­čio je Amar Osim.

                                 Da­nas na Grba­vi­ci sa Bo­snom

 

Že­ljo će dan pri­je os­ta­lih odi­gra­ti kup meč. Na Grba­vi­ci plav­ci do­če­ku­ju sa­ra­jev­sku Bo­snu, "miks" eki­pu od igra­ča Sa­ra­je­va i Že­lje. Kon­tu­re ti­ma ugra­dio je biv­ši na­pa­dač Že­lje Sa­mir Ja­hić, a sa­da "stu­den­te" vo­di Mu­hi­din Di­do Tes­ke­re­džić. Od igra­ča va­lja spo­me­nu­ti Ali­ho­dži­ća, Čor­bu... Su­ad Džin­do i Dže­mo Dra­golj iz ta­bo­ra Bo­sne, kao pro­vje­re­ni na­vi­ja­či Sa­ra­je­va, na­jav­lju­ju izne­na­đe­nje na Grba­vi­ci. Uta­kmi­ca ku­pa BiH Že­ljo i Bo­sna igra se ve­če­ras u 20 sa­ti.

14.09.2009.

Svraka : Borit ćemo se za Evropu, toje sigurno


 

Fudbaleri Željezničara nastavili su ako ne s dobrom igrom, onda barem relativno uspješan niz na gostujućim terenima. Protiv Travnika su sačuvali svoju mrežu, a sudeći prema izjavama uoči utakmice na Grbavici, mogu biti zadovoljni. Travnik je prethodno dao šest golova ekipama poput Zrinjskog i Slavije...

- Dobro je, čim se osvajaju bodovi onda je dobro. Travnik igra veoma dobro kući, a mi smo ih uspjeli zaustaviti i odbraniti se. U ovom meču veoma dobro smo stajali u defanzivi, nismo ostavili domaćinu mnogo prostora.

U napadu smo bili malo slabiji, pogotovo nakon crvenog kartona, ali i to će se popraviti. Iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje i to je najbitnije - kazao je mladi Muamer Svraka, koji je prošlu polusezonu proveo na posudbi upravo u Travniku.

Na četvrtom gostovanju ove sezone u Premijer ligi Željo već nakon šest kola ima pet gostujućih bodova, više nego u prethodne dvije sezone zajedno! Iako menadžer Željezničara Amar Osim ne voli posmatrati stvari na ovakav način i tekuću sezonu porediti s bilo kojom prijašnjom, podatak je vrlo indikativan.

- Dosta stvari se promijenilo. Prethodne sezone se zaista ne mogu porediti s ovom, sve je mnogo ozbiljnije. I sa igračima se postupa na drugačiji način. Šef je unio mnogo toga novog, bolji je pristup i to se odmah osjeti. Na kraju, rezultati su bolji, a što se tiče plasmana, siguran sam da ćemo se boriti za Evropu - dodao je Svraka.

                                         Lakša povreda Serdarevića

Nedžad Serdarević morao je protiv Travnika napustiti igru nakon samo 15-ak minuta. Razlog je bila povreda zadnje lože, koju je vukao već odranije, međutim, nije ništa ozbiljnije, pa bi veznjak Želje ponovo mogao zaigrati protiv Rudara iz Prijedora u subotu na Grbavici.

12.09.2009.

Plavi remitirali u Travniku


   


foto:sarajevo-x.com

Željo je treću utakmicu zaredom remizirao, ovaj put sa Travnikom. Na stadionu Pirota danas je rezultatom 0:0 okončana utakmica između domaćeg Travnika i našeg Kluba. Iako nije bilo golova, utakmica je obilovala prilikama sa obje strane, a viđen je i jedan crveni karton kojeg je zaradio Ćulum.

Tribine travničkog stadiona bile su odlično popunjene ponajviše zahvaljujući navijačima Željezničara kojih je bilo oko pet stotina. Na tom dijelu tribine napravljena je fantastična atmosfera koja našim igračima ipak nije pomogla da dođu do pobjede.

Željo danas nije pokazao nikakvu spektakularnu igru, ali je i tako osvojen bod u gostima. Najbolju priliku u prvom poluvremenu imao je Dudić koji je izašao sam pred Šehića. Golman Plavih se istakao dobrom intervencijom. U drugom poluvremenu dobru priliku za naš tim imao je Mešić čiji je šut zaustavljen na samoj gol liniji. u 68. minuti Milan Ćulum je dobio crveni karton, što nije pomoglo domaćim da dođu do pobjede. Ostalo je 0:0, rezultat kojim više zadovoljni mogu biti gosti.

U narednom kolu Željo je domaćin Rudaru iz Prijedora, koji je danas savladao Slaviju sa 1:0. Velež i Čelik podijelili su bodove u Vrapčićima, dok su pobjede slavili Široki u gostima kod Modriče (2:4) i Sloboda kod kuće protiv Zvijezde (1:0).

11.09.2009.

Mešanović najkorisnije pojačanje


   


Alen Mešanović po izboru posjetilaca našeg portala najkorisnije pojačanje.

Prema anketi sprovedenoj na našem portalu o najvećem pojačanju koje je klub dobio u ljetnom prelaznom roku, najviše glasova dobio je Alen Mešanović. Drugo mjesto je pripalo Milanu Ćulumu, a treću poziciju zauzeo je Elvis Mešić. Četvrti je bio Mirko Radovanović, dok je posljednje mjesto zauzeo Slaven Kovačević.

U anketi učestvovalo je 1492 posjetitelja, a glasalo se po sistemu 1 glas 1 IP adresa. Alen Mešanović je osvojio 796 glasova, Milan Ćulum 530, Elvis Mešić 82, Mirko Radovanović 69 glasova, dok je 15 posjetitelja smatralo da je Slaven Kovačević najkorisnije pojačanje.

Alen Mešanović je postigao 2 gola, jedan protiv Čelika u Zenici, dok je drugi gol protiv Širokog na Grbavici. U Lukavici nije igrao zbog žutih kartona. Drugo najkorisnije pojačanje Milan Ćulum odigrao je 4 od 5 utakmica, jednu je pauzirao također zbog kartona.

Elvis Mešić je u prelaznom roku stigao iz Cibalije, i pokazao se kao pravo pojačanje u odbrani i u prvih 5 kola bio je nezamjenjiv u zadnjoj liniji. Mirko Radovanović igra na poziciji ljevog beka, Mirko je u prvih 5 kola zadovoljio struku Plavih. Čini se da je Radovanović kvalitetno popunio mjesto koje je godinama predstavljalo problem kod svih trenera koji su vodili Željezničar.

I na kraju Slaven Kovačević, fudbaler koji igra na poziciji desnog krila, bio je asistent kod gola Mešanovića u Zenici. Od 5 utakmica, od prve minute odigrao je dvije, dok je u Zenici ušao kao izmjena u 79. minuti.

10.09.2009.

U vezirski grad po bodove !!!


 

Nakon reprezentativne pauze, na fudbalske terene širom BiH vraćaju se premijerligaši. U šestom kolu, ekipa Željezničara gostuje u vezirskom gradu, tradicionalno nezgodnom gostovanju „plavoj mašini“. Tome u prilog ide i podatak da smo u dosadašnjih devet gostovanja u Travniku uspjeli doći do samo jdne pobjede i jednog nerješenog rezultata, uz sedam poraza i gol razliku 7:20. Ovaj podatak sigurno ne ide u prilog Amaru Osimu i njegovim igračima, ali kao što „brko“ voli da kaže, tradicije su tu da bi se rušile.

Nakon nesretnog remija u Lukavici, gdje smo sigurno trebali doći do pobjede, da nije bilo nekih faktora koji su direktno uticali na rezultat, Željezničar ide u goste travničanima koji će ove sezone voditi grčevitu borbu za opstanak, te im je svaki bod od velikog značaja, što se posebno odnosi na domaći teren.

U ovom meču, nakon pauze zbog tri žuta kartona odrađena protiv Slavije, u ekipu se vraća Alen Mešanović čiji se izostanak itekako osjetio u špicu napada. Sa drge strane, zbog problema sa „žuticom“, među prvih jedanaest na Piroti se neće naći kapiten Edin Cocalić, koji je u dosadašnjih pet kola pokazao visok stepen ozbiljnosti u igri, te je sigurno da će se njegov izostanak osjetiti u ekipi.

Ekipa Travnika do sada je sakupila četiri boda, a u zadnjem je kolu namučila mlađeg sarajevskog premijerligaša, te su uz malo više znanja i sreće mogli i do bod(ova). Ovaj podatak treba da bude opomena pred subotnji susret u kojem Željo mora ići na bodove koji bi nas ostavili u vrhu tabele i donijeli veliku dozu samopouzdanja uoči nastavka prvenstva i gostovanja Rudara na Grbavici. Kod subotnjeg protivnika, jedan od najboljih igrača je i bivši fudbaler Željezničara Feđa Dudić koji je prošlog ljeta doveden kao veliko pojačanje, međutim on to svojim igrama nija pokazao, te je prvo vraćen na posudbu u Travnik, da bi ovog ljeta i zvanično prešao u redove „vezira“.

Uz zalaganje koje sigurno neće izostati, rezultat bi sam po sebi trebao doći, ali i gromoglasnu podršku Manijaka koji su najavili svoj dolazak na utakmicu, treba otvoreno reći da očekujemo bodove i zadržavanje u vrhu tabele, te potvrdu da ove sezone imamo zaista kvalitetnu ekipu sposobnu ako ne za titulu, onda sigurno za izlazak na evropsku scenu.

09.09.2009.

Željo bolji od Sutjeske


   

Željezničar je u okviru mini priprema savladao Sutjesku iz Foče rezultatom 2:1. Strijelci za Željezničar bili su Milan Ćulum u 16. minuti i Mirsad Bešlija u 52. minuti.

Pred prepunim stadionom u Foči Željezničar je stigao u vodstvo preko Ćuluma. U 58. minuti Željezničar je povisio na 2:0 preko Mirsada Bešlije. Počasni gol za domačina postigao je Mihajlović u 76. minuti.

Željezničar se sutra vrača u Sarajevo gdje će se pripremati za utakmicu u Travniku koja se igra 12. septembra.

Gradski stadion u Foči
Gledalaca: 1200
Sudija: Milan Krunić(Foča)
Strijelci: 0:1 Ćulum(16), 0:2 Bešlija(52), 1:2 Mihajlović(76)

SUTJESKA: Matović, Simić, Mihajlović, D. Drakul, Rašević, N. Drakul, Dostić, Moljević, Blagojević.
Još igrali: Pljevaljčić, Matović, Kunovac, Prodanović, Filipović, Danilović, Radović
Trener: DARKO VOJVODIĆ

ŽELJEZNIČAR: Šehić, Čolić, Radovanović, Bajić, Mešić, Ćulum, Bekrić, Bešlija, Serdarević, Mešanović, Popović
Još igrali: Pjanić, Farić, Mehić, Kovačević, Kerla, Stanić Bučan.
Trener: AMAR OSIM

05.09.2009.

Benjamin Čilić u mladoj reprezemtaciji


  

Mladi fudbaler Željezničara Benjamin Čolić, u dosadašnjem dijelu sezone nezamjenjiv je na poziciji desnog bočnog. Čolić (18), je pravo osvježenje u redovima Plavih ove godine. Radi se o svestranom fudbaleru koji podjednako dobro popunjava o pozicije u veznom redu. Izdanak je Željine omladinske škole, gdje je protklih godina bio jedan od najboljih pojedinaca.

Mladi fudbaler Željezničara ovih se dana našao i u bilježnici selektora mlade reprezentacije naše zemlje Branimira Tulića, koji mu je uputio poziv pred susret s Luksemburgom.
04.09.2009.

Edin Višća se priključio ekipi


  

Dosadašnji fudbaler banoviće Budućnosti Edin Višća, priključio se treninzima Željezničara. Talentovani univerzalac već je odradio nekoliko treninga s prvim timom, te odigrao poluvrijeme prirpremne utakmice u Župči protiv Mladosti (0-2), gdje je bio i strijelac jednog pogotka.

Radi se o mladom fudbaleru izvrsnih trkačkih sposobnosti. Rođen je 17.02.1990. godine, a ponikao u glasovitoj banovićkoj školi fudbala, koja je posljednjih godina dala niz talentovanih igrača (Semir Slomić, Eldar Ikanović, Muhamed Mujić). Višća je tokom ljeta boravio na probi u Hajduku iz Splita, ali nije potpisao ugovor. Uprava čeka mišljenje trenera Osima, ali je vrlo izvjesno da će potencijalni mladi reprezentativac vrlo brzo i zvanično postati fudbaler Željezničara.
04.09.2009.

Radovanović : Vratiti klub na stare staze


 

Mirko Radovanović je jedan od fudbalera koji su ovog ljeta pojačali naš klub. Ofanzivni lijevi bek je, čini se, konačno kvalitetno popunio mjesto koje je godinama predstavljalo problem svim trenerima koji su vodili Željezničar. Srbijanac se odlično snašao u novom klubu i već pokazao da se radi o istinskom pojačanju, jer je u prvih 5 kola bio nezamjenjiv.

Navijači su također prepoznali kvalitet i biranim riječima govore o ovom 23-godišnjaku. Mirko je vrlo rado pristao da govori za naš portal priznajući da je i sam redovan posjetitelj, te da je jako zadovoljan poslom koji obavlja tim jednog od najčitanijih sportskih portala u BiH.

Mirko, da li ste zadovoljni Vašim novim klubom?

Brzo sam se adaptirao i uklopio u novu sredinu i novu ekipu. Moram reći da sam sjajno prihvaćen od svih ljudi ovdje, kako u klubu tako i u cijelom gradu. Uslovi u klubu su veoma dobri, imamo kvalitetan rad i imamo sve uslove da brzo napredujemo, što je najbitnije.

Pet kompletnih utakmica, dakle maksimalnih 450 minuta na terenu. Jeste li zadovoljni svojim nastupima?

Mislim da sam u proteklih pet kola korektno odradio svoj dio posla, naravno bilo je i grešaka, ali i dobrih stvari. Moje lično mišljenje je da mogu jos više i još bolje, to je sigurno.

Šta mislite može li Željo do mjesta koje vodi u Evropu ili čak i do titule?

Ekipa je nova, dosta novih igrača ima, tek počinjemo da dolazimo do neke igre, pa treba biti zadovoljan dosad osvojenim bodovima.Moje mišljenje da ekipa ima kvalitet i da moze dosta. Poznato je već kakve ciljeve imamo tako da ćemo pokusati da ih ostvarimo.

Komentar utakmice protiv Slavije?

Znali smo da nas čeka jedan tezak meč i dobar protivnik. Dobro smo otvorili utakmicu i brzo poveli, stvarali smo mnoge šanse ali ih nismo iskoristili, zbog toga je možda i dosla kazna.Cijela ekipa je dala svoj maksimum i odigrala disciplinovano samo ostaje žal za sva 3 boda.

Nakon reprezentativnih akcija slijedi meč u Travniku. Jedan veoma neugodan domacin koji teško propušta bodove na svom terenu. Mogu li plavi ponoviti Zenicu i obradovati armiju navijača?

Čeka nas jos jedna teška utakmica,i neugodan protivnik. Pružiti ćemo maksimum kao na svakoj utakmici do sada i rezultat neće izostati, nadam se da ćemo uzeti cijeli pljen, i obradovati naše navijače.

Nezaobilazno pitanje. Navijaci? Željeznicar je ove sezone najgledaniji klub u Premijer ligi.

Radovanović: O navijačima se nema sta reči, sjajna atmosfera na svakoj utakmici, sve pohvale, lično sam oduševljen. Mi ćemo se truditi da im vratimo dobrim igrama i pobedama, i da vratimo ovaj klub na stare staze jer je ovo veliki klub koji ima tradiciju i ime.

03.09.2009.

Željezničar dočekuje sarajevsku Bosnu


U prostoru galerije Colegium artisticum - KSC Skenderija danas je obavljen žrijeb parova šesnaestine finala nogometnog Kupa Bosne i Hercegovine u sezoni 2009/2010. Željezničar će na Grbavici dočekati Bosnu iz Sarajeva.

Ostali parovi :

Rudar (Prijedor) - Sutjeska (Foča)
Sloga (Gornji vakuf) - Zvijezda (Gradačac)
Slavija (Istočno Sarajevo) - Turbina (Jablanica)
Kozara (Bosnaska Gradiška)  - Široki (Široki Brijeg)
Modriča Maxima - Sloboda (Bosanski  Novi)
Travnik - Jedinstvo (Bihać)
Čelik (Zenica)  - Krajina (Cazin)
Zrinjski  (Mostar) - Mladost (Donji Svilaj)
Željezničar - Bosna (Sarajevo)
Rudar (Kakanj) - Sloboda (Tuzla)
Velež (Mostar) - BSK (Banja Luka)
Borac (Banja Luka)  - Posušje
Sarajevo -  Radnik (Hadžići)
Proleter (Teslić) - Leotar (Trebinje)
Olimpik (Sarajevo) - Radnik (Lipnica)
Laktaši - Sloga (Doboj)

Susreti šesanestine finala igraju se po jednostrukom kup-sistemu, a na rasporedu su 16. seprembra u 16.00 sati.

03.09.2009.

Juniori : Željo bolji od Olimpika


Juniori Željezničara danas su u okviru omladinskog Kupa BiH na pomoćnom terenu stadiona Grbavica savladali svoje vršnjake iz Olimpika rezultatom 3:1.

Semir Đip na odličnu asistenciju Rijada Pljevljaka pogodio je glavom za 1-0, da bi tim sa Otoke nedugo zatim izjednačio. Ipak, do poluvremena plavi su uspjeli postići još jedan pogodak. Nakon šuta Kalkana, lopta je pogodila nekog od odbrambenih igrača Olimpika i završila u mreži.

U drugom dijelu utakmice Željo je imao još nekoliko prilika preko Đipa, ali je konačan rezultat postavio Pljevljak fantastičnim šutem iz slobodnog udarca.

31.08.2009.

Dino Đubrović : Bit če Željo opet šampion !

Po­vra­tnik na klu­pu «pla­vih s Grba­vi­ce», Di­no Đur­bu­zo­vić, po­no­vo je pos­tao dio ti­ma ko­ji će uči­ni­ti sve da Že­lje­zni­čar izve­de na pu­te­ve sta­re sla­ve. Odmah na po­čet­ku ove se­zo­ne Pre­mi­jer li­ge BiH, no­va - sta­ra Upra­va i stru­čni štab po­ka­zu­ju da Že­lje­zni­ča­ru že­le sa­mo naj­bo­lje. Đur­bu­zo­vić ko­ji je pri­je vi­še­mje­se­čne pa­uze ko­ju je na­pra­vio, go­di­na­ma ra­dio kao tre­ner u Že­lje­zni­ča­ru, te u po­sli­je­ra­tnom pe­ri­odu bio i šef stru­čnog šta­ba, ka­že da u Že­lji du­go ni­je pos­to­jao ta­kav en­tu­zi­ja­zam kod lju­di ko­ji ga vo­de.

 

- Že­lju vo­de Že­lji­na dje­ca i to je ono što je po­zi­ti­vno bi­lo odmah na star­tu na­šeg oku­plja­nja. Adnan Gu­šo, Amar Osim, Al­mir Me­mić i ja smo se oku­pi­li bez ne­kih pre­ve­li­kih na­ja­va. Sa Osi­mom sa­ra­đu­jem prvi put. Kad je tre­ba­lo oku­pi­ti ovaj stru­čni štab, no­vo­for­mi­ra­na Upra­va prvo je sje­la i do­bro ra­zmi­sli­la o na­re­dnim po­te­zi­ma. Zna­či, ni­je bi­lo ni­ka­kvih po­zi­va ti­pa «Bit ćeš tre­ner, spre­mi se...» ne­go je to odlu­ka je­dnog ko­le­kti­va - ka­že Đur­bu­zo­vić.

 

Am­bi­ci­je Že­lje­zni­ča­ra ove go­di­ne ni­su pre­ve­li­ke. Ova se­zo­na je na­mje­nje­na za ne­što dru­go.

 

- Ova se­zo­na će bi­ti is­ko­ri­šte­na za uda­ra­nje ja­kog te­me­lja eki­pi. Me­đu­tim, ako nam se uka­že šan­sa za sa­mi vrh ta­be­le nor­mal­no da će­mo je is­ko­ris­ti­ti. Vra­ti­li smo na­vi­ja­če i op­ti­mi­zam kod njih što je ta­ko­đer vrlo va­žno.

 

Đur­bu­zo­vić ka­že da se Že­lje­zni­čar do­slo­vno mo­ra di­ći sa dna.

 

- Onaj stra­šni tim ko­ji smo ima­li pri­je se­dam - osam go­di­na, sa Ali­ho­dži­ćem, Mu­ha­re­mo­vi­ćem, Gre­di­ćem, Mu­ra­to­vi­ćem, Ha­sa­gi­ćem... mo­rao se du­go stva­ra­ti, ali kad se stvo­rio i stao na no­ge Že­ljo je ha­rao li­gom. Na ža­lost, sve je pro­pa­lo. E, sad nas is­ta stvar če­ka i ovaj put. Iz­gra­dnja ti­ma ispo­čet­ka. Uz pos­to­je­ći ka­dar, Be­kri­ća, Co­ca­li­ća, Me­ša­no­vi­ća, Še­hi­ća... ovaj tim će us­ko­ro tre­ba­ti sa­mo na­do­gra­dnju i ni­šta vi­še. Mi već ra­di­mo na to­me. Ako Bog da, po­no­vo će na Grba­vi­cu do­ći plo­dna se­zo­na i no­vi pe­ha­ri.

 

O no­voj se­zo­ni do­ma­ćeg prven­stva naš su­go­vor­nik ima po­zi­ti­vno miš­lje­nje.

 

- Ni­kad bo­lji start. Ne­što se uči­ni­lo i to je već sad evi­den­tno. Gos­ti no­se bo­do­ve "kao lo­pa­tom", ni­ko se ne ža­li pre­vi­še, a Ve­lež i Bo­rac su eki­pe ko­je su po­sli­je du­go go­di­na vra­ti­le u sa­mi vrh bh. fu­dba­la za­hva­lju­ju­ći kva­li­te­tnom ra­du i do­brim igra­ma. Sa­mo da ova­ko nas­ta­vi - ka­zao je Đur­bu­zo­vić u raz­gvo­oru za "San".

 

Re­zul­tat Sa­ra­je­va tre­ba po­što­va­ti

 

O re­zul­ta­ti­ma na­ših ti­mo­va na evrop­skoj sce­ni Di­no Đur­bu­zo­vić ima sa­mo ri­je­či hva­le. Po­se­bno je po­zi­ti­vno izne­na­dio re­zul­tat grad­skih ko­mši­ja sa Ko­še­va.

 

- Zrinj­ski, Sla­vi­ja, Ši­ro­ki su uči­ni­li ko­li­ko su mo­gli u ovom tre­nut­ku ma­da je, či­ni mi se, Ši­ro­ki mo­gao i ko­rak da­lje jer pro­tiv Mu­ra­to­vi­će­vog Štur­ma ma­lo im je fa­li­lo. Sa­ra­je­vo je pri­ča za se­be. Po­red ve­li­kog us­pje­ha sa­mim pro­las­kom u doi­gra­va­nje za Euro­li­gu, ono što bi po­se­bno iz­dvo­jio jes­te či­nje­ni­ca da je Ja­njo­šev tim u sva­kom me­ču na stra­ni za­bio gol. Mi­slim da se sa­da u Pre­mi­jer li­gi mo­že oče­ki­va­ti nji­hov po­vra­tak u gor­nji dio ta­be­le -kom­pli­men­ti­ra Di­no svom ko­le­gi i pri­ja­te­lju Ja­njo­šu.

Stariji postovi

Dizajn napravio : URBANDESING2 najbolji dizajn ikad

MOJI LINKOVI

Brojac posjeta

6015